Workshops

Opleidingscentrum Ishtar organiseert regelmatig workshops over specifieke astrologische onderwerpen. Na de theorie over het betreffende onderwerp wordt er met de eigen horoscopen gewerkt. Alle workshops zijn van 13:00 tot 16:00 uur in de Zuidwijkstraat 80 in Zoetermeer en de kosten zijn € 50,- per workshop, tenzij anders vermeld.

 

Workshop Op zoek naar je eigen autoriteit, in het licht van de komende Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020
In 2020 vindt een conjunctie plaats tussen Pluto en Saturnus in steenbok. Beide planeten hebben te maken met autoriteit, gezag, invloed en macht. De steenbokachtergrond wijst op thema’s als leiderschap, politieke en economische machtsvraagstukken, omgang met onze natuurlijke grondstofbronnen, met investeringen, schulden en kredieten, maar ook versobering en duurzaamheid kunnen verwachten. 

Sinds Pluto in steenbok loopt, eind 2008, hebben we een wereldwijde financiële, economische, sociale en culturele crisis zien ontstaan: een kredietcisis met omgevallen banken en failliete landen, een Arabische Lente en het ontstaan van IS, vluchtelingenstromen en een klimaatcrisis. Allemaal tekenen van de noodzaak van afbraak van oude vormen en structuren. En als de maatschappij verandert, raakt dat ons ook persoonlijk. In de persoonlijke horoscoop laat steenbok zien hoe we onze innerlijke autoriteit en gezag kunnen accepteren. Durven we te gaan staan voor onszelf en dit zichtbaar maken naar de buitenwereld.Wat zet jij neer of wat breng jij de wereld? Betekent deze conjunctie ook afbraak van oude vormen en structuren in je persoonlijke leven of geeft het juiste de noodzakelijke veranderingen op weg naar innerlijke autoriteit en stevigheid van steenbok?

In deze workshop gaan we op zoek naar de betekenis van deze veranderingen aangegeven door deze conjunctie voor ieder persoonlijk. Daarvoor gebruiken we de persoonlijke geboortehoroscopen van de deelnemers en onderzoeken met behulp van eenvoudige oefeningen en opstellingen de raakvlakken en effecten van de actuele Saturnus-Pluto-conjunctie. 

We starten de dag in kleine groepjes, waarbij iedereen de eigen Saturnus, zoals deze in de radix staat, opstelt. In het middagdeel doen we twee of drie grotere opstellingen met de actuele conjunctie in de geboortehoroscoop van enkele deelnemers.

Praktische informatie
De workshop is op zaterdag  30 november 2019 van 10:00 tot ongeveer 16:30 uur in Het Parochiehuis, ingang Dorpsstraat 18 of Nicolaasplein 2 in Zoetermeer o.l.v. Hans Planje en Peter Saarloos. Deelnameprijs is:  € 95,-. Het aantal deelnemers is gelimiteerd. Aanmelding kan via: Peter Saarloos, [email protected], 079-3617345 of: Hans Planje, [email protected]053-4772532

 

Voor onderstaande workshops zijn op dit moment geen data gepland. Je kunt eventueel je interesse doorgeven via [email protected] en bij voldoende aanmelding start een workshop.

 Workshop Astrologische Bedrijfsvoering
De astroloog is over het algemeen zelfstandig werkzaam en krijgt bij het voeren van een praktijk te maken met diverse zaken, zoals het voeren van een administratie, het maken van reclame en de inrichting van een praktijkruimte, maar ook met de ontwikkeling van zichzelf als astroloog. Tijdens deze zaterdag gaan we kijken naar de Astrologische Praktijkvoering. We delen informatie met elkaar over administratie, inschrijving kamer van koophandel, belastingen, maar ook over folders, advertenties, website, kaartjes.

 

Workshop Uurhoekastrologie
Tijdens deze workshop gaan we werken met vragenhoroscopen. We gaan de techniek en de duidingsregels bespreken en toepassen op voorbeeldhoroscopen die ook door de groep ingebracht kunnen worden. Deze workshop wordt gegeven op twee zaterdagen bij voldoende aanmelding. De kosten voor deze twee zaterdagen zijn € 100,-.

 

Workshop Secundaire Progressie
Secundaire progressie is de progressietechniek waarbij elke dag na de geboorte een levensjaar weerspiegeld.

 

Workshop relatie-astrologie: compositie- en combinehoroscoop
Tijdens deze workshop bespreken we de techniek van de compositie- en combinehoroscopen en gaan kijken naar de composities en combines die de deelnemers inbrengen.

 

Workshop Levenslooptransits
Tijdens deze workshop bespreken we de levenslooptransits, dus de transits die we allemaal op een bepaalde leeftijd ervaren. Deze levenslooptransits worden besproken in het kader van de astrologische levensfasen.

 

Workshop relatie-astrologie: het innerlijk partnerbeeld
Tijdens deze workshop kijken we naar het innerlijk partnerbeeld in de radix en wat de relatievaardigheden en de relatiebehoeften zijn. Hierbij spelen ook de ouderbeelden een specifieke rol.

 

Workshop Saturnus, Cheiron en Pluto
Tijdens deze workshop bespreken we de betekenis van Saturnus, Cheiron en Pluto. Dit zijn de zogenoemde weerstand biedende planeten die ons weerhouden om onze zielsenergie te leven, maar tegelijkertijd de opstap hiertoe is. Vervolgens kijken we naar de standen van deze planeten in de horoscopen van de deelnemers en brengen dit in verband met de Zon, Maan en de spirituele punten (Noordelijke maansknoop en Zwarte Maan)

 

Workshop Solaren
Een solaar is een jaarhoroscoop, die gemaakt wordt op het moment van de zonnereturn elk jaar op of rond de verjaardag. Deze horoscoop geldt dan van ongeveer de verjaardag tot de verjaardag van het komende jaar.

 

Workshop Primaire Progressie
Primaire progressie is een progressietechniek waarbij het MC ongeveer met 1 graad per jaar wordt doorgeschoven. Vervolgens worden de progressieve standen geprojecteerd op de radix.