Inspiratie Avonden

Met elkaar uitwisselen over astrologie

De Astro Inspiratie Avonden zijn er om met elkaar uit te wisselen over astrologie en om lezingen of workshops bij te wonen. Iedereen die interesse heeft in de astrologie is van harte welkom op deze avonden. Indien u op de hoogte gehouden wenst te worden van de Astro Inspiratie Avonden dan kunt u een e-mail sturen aan: [email protected]

Programma 2018:

9 februari 2018: Threes Brouwer over projectie in de horoscoop.

13 april 2018: Frits Bolk over beeldende kunstenaars, dierenriemtekens en planeten.

1 juni 2018: Elodie Hunting over de mystieke en esoterische kant van de dierenriemtekens.

 

15 december 2017: Oscar Hofman over Firdaria: de duiding van levensfasen
In de traditionele astrologie worden de zogeheten Firdaria gebruikt, een systeem van heersers over langere periodes in het leven. Dat zijn periodes van meerdere jaren, in lengte uiteenlopend van twee tot dertien jaar. Gedurende zo’n periode of ‘’Firdar” is een planeet uit de horoscoop heerser en deze bepaalt dan in algemene trekken hoe zo’n periode er uit ziet. Is de toestand van de periodeheer in de radix krachtig en goed, dan kun je ook een fase verwachten waarin zich allerlei positieve ontwikkelingen voordoen. Ook zal de huisheerschappij en de huispositie van de heerser laten zien op welke gebieden deze ontwikkelingen te verwachten zijn. Op deze manier kun je een verbazingwekkend heldere en effectieve helicopter-view van het leven krijgen.

Over Oscar Hofman
Oscar Hofman (februari 1962) is de oprichter van de Internationale Vakschool voor Klassieke Astrologie, die een compleet opleidingsprogramma in de traditionele astrologie aanbiedt in vijf talen en studenten heeft in inmiddels bijna 30 landen. Oscar heeft daarnaast een astrologische praktijk met klanten uit de hele wereld en hij beoefent naast de klassieke geboorteastrologie ook de klassieke uurhoekastrologie, electie-astrologie en de mundane astrologie. Hij is een bekende pionier in de medische astrologie, zijn boek over dit onderwerp is in vijf talen verschenen. Ook schreef hij “ Vaste sterren in de horoscoop – Mythologie, Maanhuizen en Constellaties” over de duiding van de mythologie van de vaste sterren, dat inmiddels in het Frans, Duits en Russisch is vertaald. Hij reist veel om workshops te geven, vooral in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland , Oekraïne, de Baltische staten en Rusland.Hij is te bereiken via [email protected] , 0183-649405.Meer informatie over Oscar Hofman staat op: http://www.pegasus-advies.com/

9 februari 2018: Threes Brouwers over projectie in de horoscoop

In deze lezing wil ik gaan vertellen hoe je, zowel bij jezelf als bij je cliënten, projectie kunt herkennen. We weten dat lang niet alle neigingen en behoeftes uit de horoscoop door de horoscoopdrager worden herkend. Soms komt dat omdat het er te zwak in staat. Maar heel vaak ook omdat er sprake is van een tegenstelling en een eenzijdige keuze in de identificatie. Dan kun je er zeker van zijn dat het niet-gekozene in de omgeving beland. Hoe dat proces werkt, hoe je dat als astroloog kunt herkennen en welke adviezen je daarop kunt geven, wil ik graag in deze lezing gaan vertellen. Ik zal dit thema belichten vanuit de Jungiaanse psychologie.

Threes Brouwers (1956) is in de jaren tachtig van de vorige eeuw opgeleid bij Karen Hamaker en al sinds 1985 actief als praktijkvoerend en erkend astrologe. Zij beheert ook al ruim 30 jaar een astrologische opleiding. Deze school heet sinds 2005 NEKYA en is sinds 2015 door de AVN erkend. Threes Brouwers is een veel gevraagd en bevlogen spreekster met veel ervaring in de psychologische astrologie en in de Jungiaanse psychologie. Meer informatie over Threes staat op: http://www.threesbrouwers.nl/

 

13 april 2018: Frits Bolk over beeldende kunstenaars, dierenriemtekens en planeten. Doordringen in een diepere laag van de beeldende kunst
De 12 dierenriemtekens en de planetenaspecten bieden wetmatigheden in hun gedrag, daarnaast drukken ze ook hun stempel op de beeldentaal en de werkwijze van de beeldend kunstenaar! Het krachtige poneren, de onstuimige bewogenheid van de Ram zien we bijvoorbeeld terug in het energieke werk van v. Gogh. De Kreeft Rembrandt kenmerkt meer verinnerlijking evenals de schilderijen van de Schorpioen Vermeer die ook mysterieus overkomen. In de beeldhouwkunst van de Boogschutter Bernini zien we de lang gebogen lijn terug. Serene portretten zien we bij de Maagd Ingres. Het verspreiding van vormen door het beeldvlak doen de Tweelingen Miro en Escher graag. De architect Calatrava geeft de stralingskracht van de Leeuw weer. Een sterke Marskracht zien we bij Michelangelo en Kirchner, Venus komt bij Raphael en Boucher naar voren, een sterke Saturnuspositie zien we bij Munch en Wülfing, Uranus bij Picasso en Botero etc.
Vele kunstenaars, ook van deze tijd, passeren de revue: da Vinci (De 12 tekens in het Laatste Avondmaal), Dali, Monet, Klibansky, Mondriaan, Feininger, Jordaens, Appel, Kiefer, Magritte, Wouters, Richter, Dumas, Delvaux, Renoir, Gehry, Gauguin, Hirst e.a.

Over Frits Bolk
Frits Bolk is kunsttherapeut en astroloog. Hij werkte op de psychiatrische afdeling van het Erasmus MC en gaf les creatieve therapie aan de opleiding van de B-verpleging. Tevens was hij in de jaren ’90 initiator van de opleiding Kunsttherapie op astrologische grondslag. Al 30 jaar houd hij zich bezig met de relatie tussen astrologie en beeldende kunst.
Meer informatie over Frist Bolk staat op: http://www.atelierdedierenriem.nl/

 

1 juni 2018: Elodie Hunting over de mystieke en esoterische kant van de dierenriemtekens
De dierenriem is een beeldentaal met veel symboliek. Deze symboliek is mythologisch en esoterisch van aard. Tijdens deze inspiratie-avond neem ik jullie mee door de beelden die zich presenteren in de zodiac. Elk beeld van de dierenriem ontsluit een esoterisch kennisgebied dat tot een grote verdieping en begrip van leiden. Zo is het teken Tweelingen verre van oppervlakkig en schuilt hier een diep spiritueel proces dat we zowel in de alchemie als ook in de kabbala terug vinden.
Het wordt geen rationele opsomming van kennis, want dit onderwerp vraagt meer. Feitenkennis is nodig om spiritueel te kunnen verdiepen. Ik gebruik veel zorgvuldig gekozen beelden omdat deze tot het onderbewustzijn spreken en precies daar vinden de bewustzijnsprocessen hun oorsprong. Inwijding is niet meer dan het ontsluiten van een energieveld en deze naar het bewustzijn brengen. We noemen dat ook wel verlichting. Mijn visie staat in een lange en bewezen traditie die haar oorsprong heeft in de mystiek, de alchemie, de kabbala en de Westerse esoterie. Astrologie is een spirituele inwijdingsweg die opgedeeld is in 12 stukken waarbij elk stuk een inwijding op zichzelf is.

Over Elodie Hunting
Elodie Hunting is opgevoed met astrologie. De verwondering over dat het zo klopt heeft zij nooit gekend, het was gewoon zo. Als kind zat ze elke dag voor de rijk gesorteerde boekenkast van haar vader Leo Hunting en kon ze niet wachten om de boeken te gaan lezen. Rond haar 19e is ze daarmee begonnen tot op de dag van vandaag. Deze zelfstudie betrof zowel het lezen van talloze boeken als ook het trainen van de geest en het werk als astroloog. Zij schrijft ruim 10 jaar astrologische en esoterische artikelen voor De Koorddanser. Elodie leidt een bijzondere meditatiegroep in Arnhem die geheel gericht is op het onderwerp van deze lezing.
Meer informatie over Elodie Hunting staat op: www.elodiehunting.nl

 

Praktische informatie:
Aanvang 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. Zaal open vanaf 19:30.
Kosten: 10 euro per avond.
Opgave: U hoeft zich van te voren niet aan te melden: iedereen die wil komen is welkom!
Locatie: Stephensonstraat 8 A, 2723 RN Zoetermeer