Informatie en Inschrijven

Studieduur en studiebelasting De opleiding wordt gegeven op HBO-niveau, dit betekent dat je zelfstandig kunt reflecteren, studeren en de nodige informatie voor de lesdagen kunt verzamelen en onderzoeken. De opleiding omvat in totaal 225 lesuren, waarmee het aantal contacturen 45 uur per jaar is. De studiebelasting voor lezen, huiswerk en samenwerkingsopdrachten bedraagt honderdzestig uur per jaar, wat neer- komt op gemiddeld vier uur per week.

Literatuur
Het lesmateriaal en de verplichte boeken zijn niet bij de prijs inbegrepen. Aan het begin van elk opleidingsjaar ontvang je een literatuurlijst, met een overzicht van de aanbevolen en verplichte literatuur. De (verplichte) literatuur kun je kopen in onze lesruimte. We raden je aan om naast de verplichte literatuur ook een aantal boeken te lezen die staan vermeldt bij de aanbevolen literatuur.

Instroomprofiel en criteria
Het vak van astroloog vereist specifieke kennis en vaardigheden die bij aanvang van de opleiding van de student gevraagd worden, het gaat om:
– vooropleiding HAVO of dit niveau door leeftijd, levenservaring en zelfontwikkeling;
– enige kennis van de astrologie door middel van een cursus of zelfstudie;
– zelfstandig kunnen leren;
– sociale, communicatieve en reflectieve vaardigheden.

Inschrijven voor de opleiding
Voor de inschrijving van de opleiding vindt er een intakegesprek plaats om je te informeren over de opleiding en samen te bekijken of de opleiding bij je past. Indien je aan de opleiding wilt deelnemen en een afspraak wilt maken voor een intakegesprek dan kun je bellen: 079-3617345 Tijdens het intakegesprek wordt het intakeformulier met je doorgenomen. Dit intakeformulier kunt u thuis invullen en meenemen tijdens het intakegesprek. Na het intakegesprek kun je het inschrijfformulier in PDF of het inschrijfformulier in Word invullen om je definitief in te schrijven. Je inschrijving is definitief na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier. Je ontvangt dan een bevestiging van inschrijving.

Inschrijven voor de cursus astrologie
Iedereen die het leuk vind om kennis te maken met de astrologie kan starten met de cursus. Om je in te schrijven voor de cursus, kun je het inschrijfformulier in PDF of het inschrijfformulier in Word invullen en toesturen. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvang je een bevestiging van je deelname aan de cursus.

Toetsing
Tijdens de opleiding wordt ieder jaar afgesloten met een toets of een opdracht. Bij goed gevolg ontvang je hiervoor het bijbehorende certificaat. Vanaf het vierde jaar kan er gestart worden met het eindexamen. Het diploma kan worden behaald door het eindexamen met goed gevolg af te ronden. Deelname aan de toetsen en het examen is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen. Opleidingscentrum Ishtar heeft een toetsings- en examenregeling met daarin opgenomen een toetsplan en de examenvoorwaarden.

Toetsing heeft een tweeledig karakter. Het maken van een toets vormt de afsluiting van de leerstof van dat jaar en bij voldoende resultaat behaalt men het certificaat voor het betreffende jaar. Het behalen van het certificaat is een bevestiging voor de beheersing van de kennis die in dat jaar is opgedaan. Ten tweede vindt er door het maken van een toets verdieping plaats van de lesstof en kunnen eigen inzichten en visies daarin verwerkt worden. Over het algemeen kunnen de toetsen door de student thuis worden gemaakt.

Ethische code
Opleidingscentrum Ishtar hanteert een ethische code waaraan ieder student, bij inschrijving, verplicht is zich te houden. De beroepscode van de Astrologische Vakvereniging Nederland is hierin opgenomen. Van de studenten wordt verwacht dat ze in de geest van deze ethische code zullen handelen bij het omgaan met de astrologie.
Meer praktische informatie over de opleiding en roosters vind je onder algemene informatie!