Examen

Na het afronden van de eerste twee opleidingsjaren vindt er een toets plaats waarvoor men een certificaat ontvangt nadat men de toets met goed gevolg heeft afgelegd. Aan het einde van het derde, vierde en vijfde jaar maakt men een werkstuk waarvoor men een certificaat ontvangt nadat men dit werkstuk met goed gevolg heeft afgelegd. Deze werkstukken zijn onderdeel van het examen Astroloog.

Na het vijfde jaar ontvangt men een verklaring van deelname aan de opleiding als minimaal tachtig procent van de lessen zijn gevolgd. Als alle toetsen en werkstukken met goed gevolg zijn afgelegd ontvangt men het diploma Astroloog. Met dit diploma kan men dan het praktische (landelijke) examen aanvragen voor Praktijkvoerend Astroloog. De student ontvangt bij succesvolle afronding van dit landelijke examen het diploma Praktijkvoerend Astroloog.

Doel van het examen
Het doel van het schriftelijke examen (de werkstukken) is om de professionele en persoonlijke competentie van de student te verzekeren. Het werkstuk vormt de afsluiting van een opleidingsjaar. De eisen gesteld aan deze werkstukken zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN) en Astrologische Associatie (ASAS). Uit het maken van deze werkstukken moet blijken dat er een gedegen vakkennis en inzicht bij de student aanwezig is. Na succesvolle afronding van het schriftelijke examen kan men bij de vakverenigingen (AVN en ASAS) het betreffende lidmaatschap worden aangevraagd.

Vanaf 1 januari 2015 wordt het examen Praktijkvoerend Astroloog landelijk getoetst door de landelijke examencommissie van het opleidingenoverleg van de astrologieopleidingen. Aanmelding voor dit praktische examen kan alleen na het behalen van het schriftelijke examen en via Opleidingscentrum Ishtar. Na het behalen van dit praktische landelijke examen verkrijgt men het diploma Praktijkvoerend Astroloog van Opleidingscentrum Ishtar. Ook na dit examen kan bij de vakverenigingen (AVN en ASAS) het betreffende lidmaatschap worden aangevraagd. Voor de eisen en voorwaarden van dit landelijke examen wordt verwezen naar de Examenregeling voor het landelijke examen.

Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode waarbij de kandidaat kan kiezen voor dit landelijke examen of het examen volgens de examenregeling tot 1 januari 2015 bij Opleidingscentrum Ishtar.

Examenbegeleiding
In de nieuwe regeling is het schriftelijke examen geintegreerd in de opleiding.
Voor oud-studenten is het mogelijk om deel te nemen aan de examenbegeleiding in een examenjaar. Dit examenjaar bestaat uit zes bijeenkomsten waarbij men begeleid wordt tot het examen. Eventuele vragen ten aanzien van het maken van de examenstukken en het examen worden gezamenlijk besproken. Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen maar ook ideeën met elkaar uitgewisseld aan de hand van de examenstukken waar je mee bezig bent of die je al klaar hebt. De kosten voor dit examenjaar bedraagt € 200,- en zal plaatsvinden op de volgende vrijdagochtenden van 10 tot 12:30.

De programma en de data voor het examenjaar zijn:
12 juli 2013: het bespreken van de examenregeling en hoe je de werkstukken moet maken en waar je op moet letten
13 september 2013: inleveren werkstuk 1 over eigen ontwikkeling in de astrologie
13 december 2013: inleveren werkstuk 2 over radix met prognosebeschrijving
4 april 2014: inleveren werkstuk 3 over relatie-astrologie
11 juli 2014: inleveren van werkstuk 4 over een zelf te kiezen onderwerp
5 september 2014: inleveren van de vijf consultverslagen
Daarna kun je je aanmelden voor het examen en vind eind 2014 dan het eindgesprek en de afronding van het examen plaats.

Als je mee wil doen aan dit examenjaar dan maak je een commitment om de werkstukken te maken volgens bovenstaand schema. Mijn bijdrage is dat ik tips en aanwijzingen geef, het is niet zo dat ik alle werkstukken volledig ga doorlezen en beoordeel. Als je komend jaar de examenbegeleiding wil volgen dan kun je je opgeven via [email protected] of bellen met 079-3617345.
Let op: deze examenbegeleiding zal nog maar één keer plaatsvinden omdat na 1 januari 2015 de nieuwe examenregeling ingaat.

Examengeld
Nieuwe examenregeling:
Schriftelijk examen is voor studenten geintegreerd in de opleiding.
Schriftelijk examen voor oud-studenten en extraneï: € 200,-
Praktische (landelijke) examen: € 250,-
Oude regeling (tot 1 januari 2015):
Schriftelijk en praktisch examen (diploma Praktijkvoerend Astroloog) € 250,-
Prijzen gelden tot en met december 2014

Examendata
In de nieuwe examenregeling geldt er alleen nog een examendatum voor het praktische (landelijke) examen en deze zal door de landelijke examencommissie kenbaar worden gemaakt. Het schriftelijke examen kan men in eigen tempo maken en inleveren.
In de oude examenregeling wordt het examen afgerond met een eindgesprek en deze staat gepland voor 2 december 2014. Aanmelden voor dit examen kan tot 15 september 2014. De werkstukken moeten dan uiterlijk 1 oktober 2014 worden ingeleverd.
Heb je nog vragen over het examen dan kun je contact opnemen met Opleidingscentrum Ishtar via [email protected] of telefonisch: 079-3617345

Downloads voor het examen:
Lesrooster 2017-2018
Inschrijfformulier in PDF
Inschrijfformulier in Word
Brochure
Onderwijsregeling