Astro Inspiratie Avonden

in Zoetermeer


Met elkaar uitwisselen over astrologie

 
De Astro Inspiratie Avonden zijn een initiatief van Peter Saarloos en Carla Kerklaan om in het westen van het land de mogelijkheid te bieden om astrologische thema’s te verdiepen. Bovendien zijn deze avonden bedoeld om met elkaar uit te wisselen over astrologie en de mogelijkheid om lezingen of workshops bij te wonen. Iedereen die interesse heeft in de astrologie is van harte welkom op deze avonden. Indien u op de hoogte gehouden wenst te worden van de Astro Inspiratie Avonden dan kunt u een e-mail sturen aan: C.Kerklaan@xs4all.nl.

Programma 2013-2014:

20 september 2013: Carla Kerklaan over De twaalf paden van ontwikkeling in de kinderhoroscoop.

15 november 2013: Eric Meyers (USA) over Aspects and Awakening (Engelstalig).
This lecture will address the spiritual relevance of all the major aspects. What do we learn by connecting Aries to Libra, or Sagittarius square Pisces? Drawing material from, Elements & Evolution: The Spiritual Landscape of Astrology, Eric will present a new classification of the elements. Water and fire are discussed as being charged (right brain, process), while air and earth are neutral (left brain, content). By adding this dimension, we more clearly understand how the various signs interact to spur our growth. A fascinating template of our spiritual curriculum is revealed.

13 december 2013: Adrie van der Ven over relatiehoroscopen.

7 februari 2014: Jeanine Landheer over Achtergrond en toepassing van klankfrequenties in de astrologische praktijk. Let op: De lezing van Marjolijn Cremers komt hiermee te vervallen.

21 maart 2014: Oscar Hofman met klassieke solaarduiding. Let op: De lezing van Ludy Hoogeveen komt hiermee te vervallen!.

Klassieke solaarduiding
Ook in de klassieke astrologie is de solaar een van de voornaamste instrumenten om ontwikkelingen in een leven te voorspellen. Daartoe wordt de solaar zowel als horoscoop op zichzelf als in verband met de radix geduid. Om optimaal gebruik te kunnen maken van dit buitengewoon krachtige astrologische instrument is het belangrijk om behalve natuurlijk op de planeetstanden, ook extra te letten op de Maansknopen, de spiegelpunten, de hoekplaneten en, nog al te vaak verwaarloosd, op de vaste sterren.
 
Door deze punten extra aandacht te geven wordt de solaar als astrologische instrument behoorlijk aangescherpt en zullen de belangrijkste ontwikkelingen in een leven er duidelijk uitspringen. Natuurlijk zal ook het belang van de context in de horoscoopduiding de nodige aandacht krijgen. Ook zal de functie van de lunaar als vlijmscherp timingsinstrument en het verband met de secundaire progressies worden besproken.

25 april 2014: Greetje Brouwer over Astrologie en Tarot.

13 juni 2014: Sonja van Slooten over medische astrologie.

Praktische informatie:
Aanvang 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. Zaal open vanaf 19:30.
Kosten: 10 euro per avond.
Opgave: U hoeft zich van te voren niet aan te melden: iedereen die wil komen is welkom!
Locatie: Albrandswaard 1, 2716 DA Zoetermeer
Een routebeschrijving naar de Albrandswaard vind u hier!

Meer informatie
Wil je meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op: Opleidingscentrum Ishtar, Zuidwijkstraat 80, 2729 KE Zoetermeer,
Telefoon: 079 – 361 73 45